Transkribering

Ditt intalade material kommer ut som en skrift

Transkribering

Standardtranskribering kostar 1 500 kr per timme ljudfil. Du betalar för den inspelade tiden, inte arbetstiden. Vanliga avrundningsregler gäller för att avrunda varje ljudfil till minuter. Normalt levereras transkriberingen inom en vecka.

Extra snabb leverans

För extra snabb transkribering kan det lösas mot ett högre pris. För ett lite högre pris så garanteras att din transkribering är färdig inom 24, 48 eller 72 timmar.

Supersäker transkribering

Litar du inte på att dina filer är helt säkra på Internet? Det går aldrig att vara 100% säker på att ingen datahacker kommer åt materialet. För ett tillägg på 200 kr så hanteras allt ditt material på USB-minnen som du antingen lämnar över direkt i handen eller så används rekommenderad post. Genom att dina filer aldrig hamnar på Internet så blir det omöjligt för en hackare att komma åt dem.

Extra detaljerat

300 kr extra per timme ljudfil om du vill att det skrivs med alla utfyllnadsord, halva meningar, stakningar och “eh”. Diskreta jakande läten, så som “mm”, medans någon annan pratar, tas inte med om de inte tillför något till samtalet. Om “mm” används som svar på en fråga eller görs tydligt i en paus eller som inledning till en fråga, så skrivs det med.

Dålig ljudkvalitet

Pristillägg kan bli aktuellt om inspelningen har mycket dålig ljudkvalitet eller om du har särskilda önskemål på hur arbetet ska genomföras. Med mycket dålig ljudkvalitet menas till exempel om de inspelades röster är klart lägre än bakgrundsljudet, eller om personerna pratar mycket i munnen på varandra.

Villkor

Moms tillkommer med 25%. I övrigt tillkommer inga kostnader. Betalning sker inom 14 dagar från att fakturan skickas. Företaget innehar F-skattsedel.

Har du några frågor?

Kontakta mig eller be mig ringa dig